4g dongel telenor Mobilt bredband


4g dongel telenor

Source: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31Liqarr44L.jpg


Huawei E 4G USB-Modem Telenor | taren.niddfre.se Dongel alla sökresultat. Om ditt modem från Huawei är operatörslåst till Telenor Sverige behöver du ett upplåsningsprogram och en upplåsningskod för att låsa upp modemet. U pplåsningsinstruktioner gäller för E, E och E och s å här gör du: Säkerställ att IMEI-numret som visas i fönstret är samma som i upplåsningsbrevet du fått från Telenor. Nu är det viktigt att du tänker på att du har max tio försök på dig att slå in rätt. Om du slår in fel kod fler än tio gånger blir modemet obrukbart och du måste själv köpa ett nytt modem. Hör telenor av dig till kundservice på om du inte kommer på din kod. gjuta vattentät betong


1 2 3 4 5 6 7